Posts Tagged ‘UE’

JKM o przyszłości Polski i Europy

Luty 12, 2008
Reklamy

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu Reformującego

Styczeń 20, 2008

 

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu Reformującego

 

Sekcja Młodzieżowa Unii Polityki Realnej i Młodzież Wszechpolska wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania przez władze zagrożeń wynikających z ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię Europejską. Jako dwa środowiska reprezentujące różne nurty ideowej prawicy sprzeciwiamy się przyjęciu szkodliwego i zawierającego szereg niekorzystnych zapisów traktatu dla Polski i Europy, bez referendum, nie licząc się ze zdaniem obywateli.

Dzisiejsza manifestacja jest głosem sprzeciwu młodych ludzi (studentów i licealistów), którzy w przyszłości w największym stopniu odczują konsekwencje ewentualnego wprowadzenia traktatu ustanawiającego federację europejską z własną osobowością prawną, realizującą własne interesy.

Przy niezgodności między niejasnymi zapisami w Traktacie Reformującym i konstytucji narodowej, spory będzie rozstrzygał sąd w Strasburgu, mogący w ten sposób interpretować zapisy traktatu na korzyść biurokracji brukselskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uzyska ogromną władzę, od której arbitralnych decyzji będzie zależał kierunek rozwoju Europy.

Realna pozycja Polski po zniesieniu zasady jednomyślności międzyrządowej , czyli prawa weta, wyraźnie osłabnie. Pozbycie się realnego instrumentu wpływania na kierunek polityki zagranicznej UE w zamian za niepewne uzgodnienia polityczne jest wyrazem krótkowzroczności polskich polityków, którzy podpisali Traktat Lizboński.

Kompetencje Parlamentu Europejskiego przestaną ograniczać się do kontrolowania budżetu, co przy obecnych tendencjach socjalistycznych w krajach Europy Zachodniej, oznaczać będzie wprowadzeniem kolejnych regulacji ograniczających swobodę ludzkiego działania w ramach rodziny i wspólnoty narodowej. Monopol waluty kontynentalnej – euro oraz zapowiedzi protekcjonistycznej polityki handlowej przez prominentnych polityków zachodnich, oznaczać będą dla każdego konsumenta inflację i wzrost cen, której pierwsze efekty możemy dostrzec w strefie euro już teraz!

Dlatego też, nawołujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i koalicji rządzącej , jako ostatnich depozytariuszy władz suwerennego państwa Polskiego,

do skorzystania ze swoich prerogatyw i ogłoszenie referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Reformującego!

 

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej Prezes Sekcji Młodzieżowej UPR w Warszawie

Konrad Bonisławski Daniel Stępkowski

 

p.s. Niedługo obszerna relacja wideo z marszu.

konf

Konferencja Sm UPR i MW

S. Michalkiewicz Zagrożenia dla Polski i Europy

Styczeń 12, 2008

Po idealistach socjalistach zawsze przychodzą socjaliści pragmatycy

Styczeń 8, 2008

hi

Czy to jest Twój premier?

Styczeń 7, 2008

BarosoMao

Kliknij na obrazek aby powiększyć

  1. Co oznacza ratyfikacja TR?

  • „TRAKTAT REFORMUJĄCY” WPROWADZA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ UE !

ZAGROŻENIE! : Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie rozstrzygał spory między prawem konstytucji narodowych a prawem konstytucji UE. Może w ten sposób orzeczenie po orzeczeniu przekazywać kompetencje/interpretować NIE JASNE i SPRZECZNE PRAWO Z KONSTYTUCJAMI NARODOWYMI na korzyść biurokracji federalistycznej (tego typu proces zaistniał w federalizmie amerykańskim) .

Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie miał OGROMNĄ WŁADZĘ!

  • likwiduje zasadę jednomyślności międzyrządowej w podejmowania decyzji w sprawach strategicznych(ramowych) gdzie ETS nie miał jurysdykcji ! (UTRATA PRAWA WETA) –oprócz wybranych polityk
    • Znosi podział na „filary” UE, tzn. decyzje będę podejmowane jedną metodą podwójnej większości niekorzystną dla Polski

ZAGROŻENIE! : USTANAWIANIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ WOBEC INTERESÓW PAŃSTW POZA JĄDREM UE

Czy przy konflikcie interesów Polski i Niemiec w stosunku do Rosji, Koalicja „pan germańska” uwzględni głos Polski? (oddanie REALNEGO prawnie instrumentu wpływania na kierunek polityki zagranicznej jakim jest prawo weta, za słowne uzgodnienia polityczne, które mogą się zmienić gdy zmieni się elita w krajach zachodniej europy)

  • Parlament europejski już nie tylko kontroluje budżet ale będzie mógł wprowadzać prawo europejskie!

ZAGROŻENIE!: WIĘCEJ REGULACJI PROTEKCJONIZM EKONOMICZNY+KONTYNENTALNY MONOPOL WALUTOWY

(w euro nowomowie: „sprostanie wyzwaniom globalizacji”

->potencjalne geoekonomiczne wojny handlowo-walutowe z USA(marzenie eurolewicy z rocznika ’68)

->spełnienie przepowiedni Orwellowskiej o walce bloków geoekonomicznych ?

-> zwiększenie kontroli wewnątrz federacyjnej w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, co oznacza ograniczenie swobody każdego człowieka, wprowadzenie nowych technologii policyjnych

 

Traktat Reformujący wpisuje się w szerszą socjalistyczno-protekcjonistyczną koncepcję federalnej Europy chroniącą interesy wielkich firm chronionych do tej pory przez administracje poszczególnych krajów, przed wszystkim Niemiec, Włoch i Francji, kosztem konsumentów i rynku. Protekcjonizm + monopolizacja i centralizacja waluty kontynentalnej+bariery celne ze wschodnią Europą i Azją, oraz także z USA doprowadza już teraz do wzrostu cen żywności i innych produktów podstawowego użytku, co musi się skończyć reakcją populistyczno-socjalistyczną wśród ludów Europy domagających się większej dystrybucji i świadczeń, co oznacza większe podatki, spowolnienie rozwoju ekonomicznego, szczególnie krajów takich jak Polska.

 

CZY CHCESZ ŻEBY TE OBAWY STAŁY SIĘ TWOJĄ RZECZYWISTOŚCIĄ?

 

Google cenzuruje akcję przeciw Eurokonstytucji!

Listopad 21, 2007

UE Google

Administratorzy internetowej wyszukiwarki Google zdecydowali o wstrzymaniu edycji sponsorowanego linku, kierującego do witryny protestuj.pl. Za jej pomocą prowadzimy akcję obywatelskiego sprzeciwu wobec ratyfikacji europejskiego traktatu reformującego (czyli de facto nieznacznie wyretuszowanej tzw. eurokonstutucji), a w szczególności Karty Praw Podstawowych.

Od początku listopada link pojawiał się w górnym rogu ekranu korzystającego z wyszukiwarki internauty wtedy, gdy użył on któregoś spośród ponad 8 tysięcy słów kluczowych, głównie związanych z Kościołem katolickim i jego nauczaniem, Unią Europejską czy samą Europą. Po kliknięciu na link otwierała się strona protestuj.pl, na której ostrzegamy przed podjętą przez eurokratów próbą narzucenia unijnej konstytucji poszczególnym narodom Starego Kontynentu, bez oglądania się na ich wolę. Zachęcamy też do wysyłania na adres Prezydenta RP sprzeciwu w tej sprawie wraz z apelem o odrzucenie KPP.
W poniedziałek 19 bm. otrzymaliśmy od administratorów Google AdWords informację:

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za korzystanie z programu reklamowego Google AdWords. Po
sprawdzeniu Państwa konta wykryliśmy, że co najmniej jedna reklama lub słowo
kluczowe nie spełniają wymogów podanych w naszych wskazówkach.

(…)TREŚĆ REKLAMY:

laicka Eurokonstytucja
wielkim zagrożeniem dla
chrześcijańskiej Europy
protestuj.pl

Podjęta decyzja: Zawieszona – Wymaga Poprawek
Problem(y): Niedopuszczalna zawartość

Podobne adnotacje znalazły się również przy innych fragmentach tekstu z protestuj.pl: Traktat Konstytucyjny zagrożenie dla chrześcijańskich fundamentów Europy;
wyślij protest do Prezydenta. Nie pozwól, aby Twój głos pominięto; Karta Praw Podstawowych chrześcijańskie korzenie Europy celem laickiego ataku!; Cywilizacja śmierci
uważaj; Karta Praw Podstawowych to atak laickiej Europy.

Administratorzy Google AdWords napisali też:
SUGESTIE:
Zawartość: W chwili obecnej polityka Google nie zezwala na
reklamowanie stron zawierających Religia i aborcja – treści powiązane.
Zgodnie z zapisem w warunkach umowy o świadczeniu usług zastrzegamy sobie
prawo do decyzji o akceptacji reklamy na naszych stronach według własnego
uznania.
DEFINICJE ZASAD:

Niedopuszczalna zawartość: Google wierzy w swobodę wypowiedzi i dlatego
oferuje szeroki dostęp do zasobów Internetu bez cenzurowania wyników
wyszukiwania. Zwracamy również uwagę, że decyzje, jakie podejmujemy w
sprawie reklam, w żaden sposób nie wpływają na prezentowane wyniki
wyszukiwania. W chwili obecnej zarówno Państwa reklama, jak i wszystkie
słowa kluczowe zostały zawieszone.

O ile na stronach reklamowanych (a nie w samych reklamach!) na Google Adwords nie mogą znaleźć się zestawione sformułowania „aborcja” i „religia” (to Kościół i katolicy świeccy najmocniej sprzeciwiają się zabijaniu nienarodzonych), to już wrzucając do wyszukiwarki słowo „aborcja” na czele wyników (a nie w rogu ekranu) znajdujemy sponsorowany link do polskojęzycznej strony międzynarodowej organizacji propagującej mordowanie bezbronnych dzieci, częściowo zakazane w naszym kraju.
Stanowisko Stowarzyszenia dotyczące zagrożeń związanych z przyjęciem Karty i Traktatu zaprezentowaliśmy we wrześniu br. , w dokumencie pt.„Europejski Traktat Konstytucyjny – kolejny krok ku dyskryminacji katolików w Europie”.
Sławomir Skiba

źródło: Konserwatyzm.pl

Prosimy porsyłanie po wszelkich forach tej informacji.